Pluggakuten – Total Makeover

Vinnare i kategorin utbildning
IDG Topp100 2019

Vinnare av Svenska Publishingprisets Användbarhetspris 2017

Nya Pluggakuten är omarbetad från grunden både i funktion och utseende. Borta är känslan av old-school forum med minimal text och bökiga formulär. Vi har ersatt det med ett enklare, snabbare och modernare forum som sätter frågorna i centrum.

Pluggakuten är Sveriges största forum för läxhjälp. Här kan elever ställa frågor om sitt skolarbete och få hjälp av andra elever och engagerade vuxna. Sajten lanserades 2006 och har sedan dess varit i stort sett oförändrad. På senare tid har den känts som ett stycke levande internethistoria, som nu blir förpassad till Way Back Machine där den hör hemma. Mattecentrum tog över forumet 2014 från grundaren som inte hade energin att driva det vidare. Lagom till 11-års jubileet är det dags för en efterlängtad total makeover.

Ett smidigare forum

Fokus har legat på att göra det så enkelt som möjligt att delta i diskussionen.

Ett forum står och faller med dess medlemmar och deras engagemang. Fokus har lagts på göra det så enkelt som möjligt att delta, både vad det gäller att ställa frågor och ge svar. Ett exempel är att svara-knappen alltid synlig när man man läser en tråd, ett klick på den fäller ut en svarsruta från nedre delen av webbläsaren. Det gör det möjligt att läsa hela tråden samtidigt som man skriver ett svar. Användbart och självförklarande, så som vi gillar det på Obviuse.

Navigeringen är inspirerad av Mattecentrums systersajt Matteboken (case-beskrivning), kolumnsystemet fungerar även här utmärkt för en ämneskategorisering med varierande antal undernivåer. Det ger även en hög igenkänningsfaktor som är positiv då målgruppen för sajterna till stora delar överlappar.

Formler på ett enklare sätt

Formler kan skrivas i den grafisk editorn eller i språket LaTeX.

För naturvetenskapliga ämnen är det ofta nödvändigt att kunna skriva matematiska uttryck på ett mer utvecklat sätt än i vanlig text. Nya Pluggakuten har ett grafiskt verktyg tillgängligt direkt i texteditorn som möjliggör att skriva avancerade matematiska uttryck på ett enkelt sätt. För de som behärskar språket LaTeX finns det även möjlighet att skriva det direkt i editorn.

Nya Pluggakuten är byggd på open source projektet MVC Forum, ett .NET baserat forumramverk. För att kunna realisera våra idéer fick vi modifiera det med ny funktionalitet och ett helt eget publikt gränssnitt. Resultatet är ett forum med hög igenkänningsfaktor men med en enklare mer intuitiv utformning än ett traditionellt forum.

Nog förklarat – ta en titt själv på Pluggakuten.se!


Obviuse är en webbyrå som planerar, designar, producerar och förvaltar webbplatser.