Utbildning på ett nytt sätt

Med Mindset har vi skapat ett nytt sätt att prata om företagsutbildningar. Tillsammans med Hansson & Larsson (teknik) och Eric Lindesvärd (copywriter) har vi ersatt deras traditionella webbplats med två stycken sidor. Men inte vilka två sidor som helst.

Samma lika

Utbildningar för företag är en likriktad bransch. I alla fall om man tittar på hur aktörerna kommunicerar. Det är bildbyråbilder på folk pekandes på whiteboards och mängder med corporate-snack om strategier och certifieringar.

Sedan starten i mitten av 90-talet har Mindset växt till en av Sveriges största företag inom projektledning- och ledarskapsutbildningar. De har alltid känt sig som en utmanare med en vision om hur utbildning kan bli mer effektiv. Nu var det dags att låta omvärlden få reda på det – och visa att de särskiljer sig från resten av utbildningsbranschen.

Vad Mindset gör annorlunda

Mindset insåg tidigt att för att utbildning ska vara effektiv behövs det mer än inspirerande lärare. För att förändra ett invant beteende krävs det att deltagaren tillämpar sina nya kunskaper på sin egen arbetsplats. Det finns ett behov av en plattform som når utanför klassrummet.

Kursverktyget Promote

Sedan flera år har har Mindset utvecklat ett eget webbaserat kursverktyg kallat Promote. Med Promote som grund i alla sina utbildningar kan Mindset driva lärandet från klassrummet till praktisk tillämpning i deltagarnas dagliga arbete. På så sätt uppnås mycket högre lärtransfer – andelen deltagare som faktiskt använder sina nya kunskaper på jobbet. Det ger Mindset en unik fördel, inte bara i Sverige utan i hela världen.

Dags för förändring

Mindsets annorlunda arbetssätt har inte synts i deras kommunikation. Nu var de fast beslutna att ändra på detta, att utmana med ett annorlunda uttryck och prata ett tydligare språk i alla kanaler. Den nya webbplatsen är grundstenen i denna förändring.

Tidig strukturidé och wireframe

Ingen vanlig webbplats

Under våra första workshops med Mindset blev det uppenbart att en traditionellt uppbyggd webbplats inte var lösningen. Budskapet de ville förmedla hängde ihop på ett sätt som inte lämpade sig för en traditionell struktur. Istället behövdes en sida som kunde berätta något mer sammanhängande, något om problematiken med utbildningar och hur Mindset gör saker annorlunda och hur de hjälpt företag bli mer effektiva. Webbplatsen är ett stöd i ett aktivt säljarbete och ska därmed förstärka det budskap som levereras i det fysiska mötet med kunden.

Innehållet tar form med wireframes

Utmaningen för oss och Mindset var att komma fram till hur detta budskap mest effektivt skulle berättas i digital form. Mindset hade en tydlig vision av vad man ville få fram, men hur det skulle sägas och i vilken form var något vi tillsammans fick mejsla ut.

Wireframes och det grafiska uttrycket smälts samman

Den tydligaste skillnaden mot andra aktörers webbplatser är vad besökaren möts av. Mindset börjar inte med att presentera sig själva, istället ställs en fråga till besökaren. Svaret visar att allt inte står rätt till med företagsutbildningar. Problem som Mindset löser med sin metodik. Det är ett annorlunda sätt att engagera besökaren som väcker ett större intresse än att bara slå sig för bröstet.

Besökaren möts av en fråga

Det rätta svaret lyfter ett problem

Nytt uttryck

Parallellt med innehållet växte även en ny grafisk form fram. De första idéerna jobbade vi ut genom wireframes. Vi kände dock snart att vi behövde hitta ett formspråk för att tydligare kommunicera konceptet. Logotypen behölls, men i övrigt fick vi tänka fritt kring hur Mindset kan se ut i framtiden. Och det var ju en rolig uppgift!

Mindset var redo att låta sitt formspråk skilja sig från konkurrenterna – de är säkra på vilka de är och vågar vara lekfulla i sitt uttryck. Tillsammans fann vi inspiration i hur välgörenhetsorganisationer arbetar med historier och hur de är vänliga i uttrycket. Vi landade i en idé om en vägg som vi hänger saker på. Stora penseldrag drar fokus till sidavsnitten och handskriven text förklarar viktiga delar på ett lekfullt sätt. Vi flirtar med metaforer från klassrummet och väver in dessa med klassiska webbelement.

Den grafiska formen kommer inte bara användas på webben utan även leta sig ut i tryckt material så småningom. Det är kul när webben får driva kommunikationen och inte tvärtom.

Så här växte världskartan fram

Resultatet

Mindsets nya webbplats består av två sidor. En lång sida som med sinnrik copy och interaktiva moment får besökaren att engagera sig i hur utbildning kan göras mer effektiv. Samt en sida som presenterar alla Mindsets öppna utbildningskurser som inte är skräddarsydda för en specifik kund – en viktig säljkanal med bokningsfunktion.

Mindset gick från en webbplats med hundratals sidor till en med två stycken. En minst sagt modig förenkling av sin kommunikation. Och det är bara början på deras mission att förändra hur vi ser på företagsutbildningar. Vi är glada att få vara en del av den resan!

Se resultatet på www.mindset.se.

Läs mer om oss på www.obviuse.se.