Carnegie Fonder

Vi har tillsammans med designbyrån Grau skapat en ny webbplats åt Carnegie Fonder. Stort och rosa markerar starten på något nytt.

En bank i förändring

Carnegie är en anrik bank med rötter i 1800-talet. Mycket har uppenbarligen hänt sedan dess och särskilt det senaste decenniet har varit en turbulent period i företagets historia. Nu står man åter starka med ett brett erbjudande i flera segment, något man samlar i konceptet Kunskapsbanken Carnegie. Det innefattar ett kommunikativt omtag med en mer direkt och transparent kommunikation och en stärkt grafisk plattform. Mindre slutenhet och mer öppen dialog helt enkelt. Webben har givetvis en viktig roll i denna förändring.

Carnegie Fonder

Vårt uppdrag initierades av Carnegie Fonder som ville gå i bräschen för förändringsarbetet i koncernen. Den tidigare webbplatsen hade levt ett par år och saknade de kärnvärden som kännetecknar Carnegie år 2013. Det fanns mycket information, men den var inte presenterad på ett sätt som gjorde att besökaren hittade dit. Det var långa nyhetstexter på en undersida, PDF-kundtidning på en annan och ingenstans kunde man jämföra fonder enkelt och begripligt. Framför allt saknades närvaron av de engagerade medarbetarna som hela fondverksamheten bygger på. Det behövdes ett omtag från grunden.

Den tidigare sidstrukturen ersattes med en enklare och tydligare uppdelning.

Projektet startade i ett gemensamt konceptarbete tillsammans med Carnegie Fonder och Nilsson Mace som ledde fram till tre mål som den nya webbplatsen ska uppnå:

Ge besökaren begriplig information

Att välja sparande innebär att få en överblick och förstå vad man väljer mellan. Det kräver förstklassig informationsdesign av fonder och deras data.

Enkelt att jämföra och sortera fonder.

Möjligheten att jämföra fonder är A och O. Redan på startsidan får besökaren tillgång till de senaste kurserna i en modul till höger. För den som vill jämföra i detalj erbjuds en utförlig tabell med allt ifrån riskinformation till utdelningar. Det viktigaste dirket, detaljerna i underflikar. Givetvis med förklarande texter till det som är lite mer tekniskt. Tillgängligt, transparent och överskådligt är principer vi strävar efter.

Sprida Carnegies kunskap

Carnegie Fonder producerar mängder med bra redaktionellt material. Det ska in i ett sammanhang där besökarna befinner sig: på startsidan och på fondernas sidor.

Hela Carnegie Fonder bidrar med sin kunskap.

En viktig grundsten i den nya webbplatsen är nyhetslösningen med utfällbara artiklar. Här samlas analyser, evenemang, pressmedelanden och förvaltarnas månatliga fondkommentarer. Nyheterna kategoriseras i en eller flera fonder och på så vis får varje fond ett eget nyhetsflöde med relevant marknadsinformation, samtidigt som startsidan visar det fullständiga nyhetsflödet. En avspänd ton och flitigt användande av video gör det hela lätt att ta till sig.

Bygga förtroende

Information utan en tydlig avsändare säger egentligen ingenting. Genom att lyfta de enskilda fondförvaltarna och låta dessa presentera sina fonder och hur de tänker kring investeringar blir allting mer intressant.

Från wireframes till lanserad design. Fondernas sidor kombinerar fakta med redaktionella analyser.

Fondernas egna sidor kan liknas vid en produktsida på en e-handel. Det är här som potentiella investeraren ska övertygas att välja fonden, och det här som den som den redan befintliga ägaren ska känna sig trygg med sitt innehav. Den breda toppbilden ger varje fondsida en unik prägel som bygger fondens varumärke. En stor utvecklingsgraf ger inte bara hög detaljrikedom utan signalerar också att utvecklingen inte skäms för sig – det är trots allt det fonden bedöms utifrån. Lite som att erbjuda en ordentlig zoom på en produktsajt, inget ska döljas för besökaren.

Högt upp presenteras också fondens förvaltare och i direkt anslutning dennas månadskommentar för fonden. Det ger en tydlig avsändare och kommentaren ger en begriplig bild av den senaste utvecklingen, men även möjlighet att få historiken i de tidigare kommentarerna. Därefter följer ett nyhetsflöde med relaterade nyheter. I högerkolumnen finns all fakta om fonden. Innehavet visualiseras med kartor och diagram för att göra informationen så intuitiv som möjligt.

Ramverket är optimerat för olika skärmstorlekar.

Från stor skärm till mobil

Idag besöks webbplatser från flera olika enheter, allt från TV-apparater till mobiltelefoner. Carnegies webbplats är optimerad för att anpassa sig från datorskärm till läsplatta och mobil. Tekniskt har vi byggt ett responsivt ramverk med REM istället för pixlar och på så sätt kan vi anpassa storleken utan att vända ut och in på varje detalj. I mobilläget har vi förenklat navigationen avsevärt genom att enbart visa undernavigationen för aktuell sida. Tillsammans med en klassisk pil-tillbaka-knapp i toppen gör det att 4 nivåer fungerar utan grafisk komplexitet. All grafik i ramverket är dessutom högupplöst i flera nivåer, från 1X för vanliga skärmar till hela 3X för de nya 1080p mobilerna.

Teknik är viktigt

EPiServer är grunden i webbplatsen men vi har utvecklat flera delar från grunden. Bakom kulisserna jobbar ett datalager med generational cache som laddar fonddata blixtsnabbt och uppdaterar fondkurserna så snart de ändras. Nyhetshanteringen har URL-omskrivning för smidig delning och bokmärkning. Högerspalten byggs upp med moduler som tillåter återanvändning av generellt innehåll, såväl som sidspecifikt. Det är främst de inlänkade sidorna som äger datat, istället för de lösa modulerna. All grafhantering sker genom Google Charts API:er.

Hela Carnegie använder vårt ramverk.

Ramverket vi utvecklade för Carnegie Fonder möjliggjorde att resterande delar av Carnegies webbplats kunde realiseras i samma miljö, med samma manér. Carnegie sköter själva anpassning av form, funktion och implementation av dessa delar.

En ledande webbplats

På Obviuse har vi som mål att leda utvecklingen på webben i våra kunders respektive bransch. Med Carnegie Fonder är vi där. Ingen annan fondaktör har tagit helhetsgreppet på webben på det sätt som Carnegie gjort. Det tycker vi är kul.

Vi har gjort informationsdesign, interaktionsdesign, gränssnitts- och systemutveckling. Nilsson Mace står för den grafiska formgivningen.

Resultatet av vårt arbete hittar ni på www.carnegie.se/fonder.

Obviuse är en webbyrå som planerar, designar, producerar och förvaltar webbplatser.